top of page

משרדי מעוף - מגדלי שקל, בני ברק 

260 מ"ר מרכז עסקים מעוף - משרדים להשכרה לעסקים קטנים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים השייכת למשרד הכלכלה והתעשייה.

צילום: עידו אדן

 

bottom of page